Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

1. POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI UCS

Zadaniem UCS jest produkcja i dostarczanie bezpiecznych i wysokiej jakości owoców i warzyw IQF do wszystkich klientów zgodnie z ich wymaganiami jakościowymi i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

Aby temu sprostać stale inwestujemy w kompetentnych pracowników, nowoczesne urządzenia i infrastrukturę oraz przeprowadzamy przeglądy systemu zarządzania i ulepszamy procedury zgodnie ze stale aktualizowaną dokumentacją Globalnej Normy BRC. Sukcesywne wdrażanie i certyfikacja systemów jakości na etapie produkcji pierwotnej

Podstawą tego systemu jest zasada ochrony produktu na każdym etapie produkcji i jego środowiska otoczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu zgodnie ze specyfikacją klienta (Good Manufacturing Practice) a także analiza słabych ogniw procesu przetwarzania począwszy od uprawy owoców i warzyw aż do momentu wysyłki wyrobu gotowego (Hazard Analysis Critical Control Point).

Zarząd Firmy zapewnia, że dokłada wszelkich starań dla zapewnienia pracownikom warunków sprzyjających realizacji celów powyższej polityki.

2. POLITYKA OCHRONY PRODUKTU

Ochrona produktu przed zanieczyszczeniem i skażeniem w UCS polega na stałym monitorowaniu procesu produkcji produktu i jego środowiska otoczenia, a w szczególności na stosowaniu urządzeń do wykrywania ciał obcych oraz poprzez stałą kontrolę procesu produkcji i środowiska otoczenia produktu przeprowadzaną przez personel.

Kontrola jest sprawowana przez Mistrzów Działu Produkcji i pracowników produkcji oraz pracowników Działu Kontroli Jakości. Wyniki są na bieżąco zapisywane, przeglądane i przechowywane.

3. POLITYKA IDENTYFIKACJI PRODUKTU

Oznaczenia zamieszczone na opakowaniu wyrobu gotowego pozwalają na pełną identyfikację tego wyrobu ze specyfikacją, przebiegiem wytwarzania i jego środowiska, dokumentami kontroli jakości a także z dostawcą półproduktu lub świeżego surowca.